Hem Mackelbot, datorhjälp Södermalm Hem
Priser

Allmänt
 •  Alltid erfaren, kompetent och pedagogisk datasupport
 •  Endast effektiv tid debiteras
 •  Möjlighet till fast pris beräknad på förväntad tidsåtgång
 •  Offert lämnas på begäran

Normalpriser, snabb service, timtaxa –vi debiterar dock bara per halvtimme
(gäller ej RUT-arbete, som bara kan ansökas för hela timmar). Priser exklusive moms.
 • Företag och organisationer: Kundbesök 960:- (under avveckling våren 2020), verkstad 780:-
 • Avtalskund: 880:- (minst två timmar/mån, ingen övrig kostnad, 36 timmars inställelsetid, 740:- verkstad)
 • Privatperson: Kundbesök 800:- (RUT-avdrag* -50%, hela timmar, =400:- avtal finns här
  Resekostnad kan tillkomma, se nedan om resor utanför Stockholm.
  Verkstad (inlämning) 680:-
 • Felsökning/prisförslag/minireparation (verkstad): 300:-, tillgodoräknas kunden vid efterföljande arbete!
________________

* Gäller främst hjälp med nätverk, internetåtkomst, utskrifter, stationär dator, fler datorer eller andra nätverks-/internetanslutna apparater, smart-tv, viss användarsupport eller om du har rörelsehinder. Annars är inlämning till verkstaden (eller att vi jobbar där tillsammans) ofta den bästa lösningen. Resor ingår ej i RUT, ungefärligt geografiskt område som vi rycker ut inom = Kungsträdgården i norr till Enskede i söder, Liljeholmen åt väst.

Här kan du läsa mer om reglerna för RUT-avdrag och vilka arbetsuppgifter som inkluderas (länk)

Läs mer om IT-RUT på vår förstasida


Extra snabb service (timtaxa)
 • Begärd blixtutryckning med inställelse inom 90 minuter: 1 040:-
 • Helg och kväll: stängtFast pris kan erbjudas, exempelvis rensning av virus, trojaner, browser hijackers, rootkit och det så kallade polisviruset:
Fullständig virusrensning inklusive kontroll av Windows systemfiler, alla webbläsare och installation av antivirusprogram, 640 kr + moms. (Gäller ej avkodning/återskapning av filer efter angrepp av Cryptolocker/cryptolocker-kloner, vilket betingar ett något högre pris.)**
Installation av operativsystemet Windows (olika versioner) + uppdateringar och drivrutiner: 700 till 800 kr inklusive moms.

Arbete i verkstad utförs i regel inom tre arbetsdagar. När det är möjligt löser vi problemen medan du väntar.

Vi kan inte ge gratissupport som inte är knutet till uppdrag, inköp eller liknande. Vår kompetens är vårt levebröd.

Ett års garanti på ny utrustning och nya datordelar om annat inte speciellt anges. På begagnade delar och arbete (specifika åtgärder) lämnas tre månaders garanti. Reservation för allvarligt handhavandefel, åsknedslag och liknande.
________________

** Användardata (t ex bilder och dokument) som krypterats med ransomware-trojan av cryptolocker-typ kan återskapas beroende på:
– om angreppet är helt fullföljt
– inställningar i din dator, hårddiskutrymme
– operativsystem, Windows-version
– om du har minst en okrypterad originalfil kvar att jämföra med
– variant av ransomware

Resor utanför Stockholm: Ingen debitering inom Stockholms tullar/närmsta södra förorterna. 320:-/timme utanför staden/Stockholms närmsta södra förorter.

Inställelseavgift: Till skillnad från de flesta supportfirmor tar vi inte ut inställelseavgift vid företagsbesök. Detta förutsätter två timmar debiterbar tid. Vid kortare besök faktureras 400:- i inställelsekostnad (gäller företagskunder som saknar supportavtal).
Inställelseavgift privatperson: 0-300:- + moms beroende på omständigheter.

Telefonsupport, fjärrstyrning: 680:-/timme (114:-/10min)

Dataräddning från hårddisk med defekta block och/eller korrupt partition, moderata mekaniska problem samt återskapande av raderad data från olika media, dock ej fysisk öppning av hårddisk (vilket är mycket kostsamt): 800:- till 2 000:- + moms. Dataräddning från mindre enheter som USB-minnen och minneskort kan innebära en lägre kostnad. Endast undersökning, t ex om det visar sig att hårddisk måste öppnas fysiskt, 200:- + moms.***

Dataräddning är möjlig även efter formatering av disk och ominstallation av system men ju mindre datorn (disken) använts efter dataförlust, desto större är chansen att få ut saknade filer.
________________

***Jämför Ahlberg Data som vi rekommenderar i svårare fall. Vid något tillfälle har vi lyckats när Ahlberg gått bet (eller inte känt sig manade). Vi har också snävare gränser vad gäller integritet, vi skulle aldrig utföra så kallade otrogenhetsutredningar. Vi jobbar med datasäkerhet, inte tvärtom.


Hemsidesproduktion: 700:-/timme (hela produktioner)

Innehar såklart F-skattesedel: Alla avgifter utom moms är inkluderade i priserna.

Mackelbot Datasupport Katarina Bangata 46 Södermalm Stockholm
<< Till startsidan för Mackelbot Datasupport – datorhjälp på Södermalm