Hem Mackelbot, datorhjälp Södermalm Hem
Priser

Allmänt
 •  Alltid erfaren, kompetent, svensktalande, pedagogisk support
 •  Endast effektiv tid debiteras
 •  Möjlighet till fast pris beräknad på förväntad tidsåtgång
 •  Offert lämnas på begäran
  kostnad för standardåtgärder finns angivna nedan, i övriga fall krävs en undersökning/inventering för att fastställa priset


Normalpriser, snabb service, timtaxa –vi debiterar dock bara per halvtimme

Priser exklusive moms, kortversion finns här

 • Felsökning/prisförslag/minireparation 392:- (490:- ink moms), tillgodoräknas kunden vid efterföljande arbete. Avräknas från priser nedan
 • Privatperson inlämning verkstad: 740:-
 • Akuthjälp där du är med: 840:-/timme (effektiv tid, debitering/15 minuter)
 • Hembesök med RUT-avdrag 504:-/timme (630:- ink moms)
  Pensionärsrabatt vid RUT-hjälp i hemmet 20% vid minst två timmars
  arbete = 504:-/timme inklusive moms
  Resekostnad kan tillkomma för inställelse utanför staden, se nedan om resor utanför Stockholm. Ingen inställelsavgift/resedebitering just nu för Stockholms södra närområde.*
  Akutbesök med RUT-avdrag: Om inställelse önskas
  inom 60 timmar gäller priser ovan + 120 kr/timme, moms medräknad.
 • Företag och organisationer: verkstad 840:-, Kundbesök 980:-, akut 1 120:-


Erbjudande/prisuppgifter för datorhjälp i hemmet med RUT-avdrag gäller till och med 31/5 202
4utskrifter, prisDu kan även göra utskrifter av måttlig omfattning hos oss. Färglaser A4 80 gram 4 kr/sida, minimum 40 kr
Vi kan så klart inte ge prisuppgift per mail eller telefon för att laga din dator som inte fungerar som den ska, utan att först ha undersökt den och tagit reda på vad som orsakar felet och vilken datormodell det rör sig om.

Fast pris kan erbjudas, exempelvis rensning av virus, trojaner, browser hijackers, rootkit och det så kallade polisviruset, installation, uppgradering och byte av disk. Priser inklusive moms:

Om flera tjänster med fast pris utförs vid samma tillfälle får du 30 % rabatt på alla tillkomande arbeten.

Fullständig virusrensning inklusive kontroll av Windows systemfiler, alla webbläsare och installation av antivirusprogram, 840 kr inkl moms. (Gäller ej avkodning/återskapning av filer efter angrepp av Cryptolocker/cryptolocker-kloner=utpressningstrojan, vilket betingar ett något högre pris.)**

Installation/uppgradering av operativsystemet
Windows (olika versioner) eller Mac OS + uppdateringar och drivrutiner: 600 till 1100 kr inkl moms

En ren installation inklusive kontroll av hårddisken och eventuell omformatering/partitionering kostar 600-700 kr inkl moms. Uppgradering med bibehållna användarfiler och program är mycket mer arbetskrävande (och innefattar bland annat en backup av alla dina filer), därav ett något högre pris, 800-1100 kr inkl moms beroende på komplexitet.

I och med uppgradering till Mac OS 10.13, High Sierra eller senare upphör Microsoft Office 2008 (och tidigare versioner) att fungera. Minst Office 2016 eller Office 365 rekommenderas vid en uppgradering av Mac OS..


Fabriksåterställning PC (=ominstallation av Windows och drivrutiner mm från en återställningspartion på hårddisken) + uppdateringar: 600 kr inkl moms

Byte från mekanisk hårddisk till SSD på PC (laptop): Inklusive genomgång och kontroll av hårddisk/system, skanning och manuell eftersökning efter skadlig programvara samt kloning av samtliga partitioner (anpassas till storlek för att få optimalt lagringsutrymme men ändå möjliggöra en eventuell framtida ominstallation av systemet) och allt innehåll (system, användarkonton/data, program) samt monteringsarbete/koppling, 1 450 kr inkl moms. Efter detta blir din dator både mycket snabbare och mer driftsäker. Livslängden förlängs med flera år.

Kostnad för SDD tillkommer, vanligen 400-900 kr. Observera att många verkstäder tar samma pris (eller t o m högre) utan att överföra dina filer och program till den nya lagringsenheten.

Montering SSD och installation av Windows utan överföring av data: 1200 kr inkl moms

Vid byte till SSD på Mac tillämpar vi för bästa resultat en annan procedur (innefattande backup, ren installation och "tillbakaläsning"), priset kan bli lägre än vad som anges ovan om Mac OS är väl uppdaterat eller om du själv gjort en Time Machine-kopia eller om du vill börja om från början utan fil/konto/program-överföring.

Återställning av lösenord: 450-740 kr inkl moms

Montering av nytt batteri, laptop: 450-700 kr inkl momsArbete i verkstad utförs i regel inom två arbetsdagar. När det är möjligt löser vi problemen medan du väntar.

Vi kan inte ge gratissupport som inte är knutet till uppdrag, inköp eller liknande. Vår kompetens är vårt levebröd.

Ett års garanti på ny utrustning och nya datordelar om annat inte speciellt anges. På begagnade delar och arbete (specifika åtgärder) lämnas tre månaders garanti. Reservation för allvarligt handhavandefel, åsknedslag och liknande.
________________

** Användardata (t ex bilder och dokument) som krypterats med ransomware-trojan av cryptolocker-typ kan återskapas beroende på:
– om angreppet är helt fullföljt
– inställningar i din dator, hårddiskutrymme
– operativsystem, Windows-version
– om du har minst en okrypterad originalfil kvar att jämföra med
– variant av ransomware

Resor/inställelse utanför Stockholm:
Ingen debitering för privatpersoner inom Stockholms tullar/närmsta södra förorterna:
* Enskede, Hammarby, Årsta, Kärrtorp, Björkhagen, Dalen, Tallkrogen, Globen/Gullmarspan, Enskede Gård, Danvikstull, Södra Hammarbyhamnen och intillligande.


160:- utanför staden/Stockholms nära södra förorter.
320:- inställelsekostnad för företag och organistaioner vid kortare arbete än två timmar inom staden//Stockholms nära södra förorter.

Telefonsupport, fjärrstyrning: 840:-/timme (210:-/15min)

Dataräddning från hårddisk med defekta block och/eller korrupt partition, moderata mekaniska problem samt återskapande av raderad data från olika media, dock ej fysisk öppning av hårddisk (vilket är mycket kostsamt): 750 till 2 100 kr inkl moms. Dataräddning från mindre enheter som USB-minnen och minneskort kan innebära en lägre kostnad. Endast undersökning, t ex om det visar sig att hårddisk måste öppnas fysiskt, 400:- inkl moms.

Enkel dataräddning från mer eller mindre intakta lagringsenheter
Här handlar det främst om att få fysiskt tillgång till disken och välja en anslutningsmetod. 500-1 200 kr inkl moms.

Dataräddning är möjlig även efter formatering av disk och ominstallation av system men ju mindre datorn (disken) använts efter dataförlust, desto större är chansen att få ut saknade filer.

Hemsidesproduktion: 840:-/timme (hela produktioner)

Mackelbot Datasupport Katarina Bangata 46 Södermalm Stockholm

<< Till startsidan för Mackelbot Datasupport – datorhjälp på Södermalm och hemma