Lättast når du oss om du ringer direkt till köket, tfn 08-25 08 30, vardagar mellan kl. 10.00-15.30.

Vill du komma på personligt besök är du välkommen till vårt fina funkiskök på Elfvinggården.

 


Foto: Jessica Wallin
Webdesign: forsbergvonessen | Teknik & foto förstasida: Stefan Bothén